Mae Platfform, yr elusen iechyd meddwl a newid cymdeithasol Cymru, yn siarad â rhieni, gofalwyr a theuluoedd sy’n byw gyda pherson ifanc sydd wedi’i cyfeirio at CAMHS yng Nghymru. Maent am glywed am y cymorth y mae pobl wedi’i gael, a beth arall fyddai wedi eu helpu yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd yr hyn rydych chi’n ei rannu i fyny i chi yn gyfan gwbl, a dim ond yr hyn rydych chi’n gyfforddus ag ef y byddwch chi’n ei rannu.

Mae dau weithdy ar y gweill yn Nhrefforest a Chasnewydd. Byddwch yn derbyn taleb £20 i ddiolch i chi am eich amser a'ch cyfraniad. I ofyn unrhyw gwestiynau ac archebu lle, cysylltwch â impactandinsights@platfform.org

Plattform Image.png