Gwneud gwahaniaeth

Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Rydym yn gorff aelodaeth, ac mae ein haelodau'n deillio o'r sectorau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol.

Plant a Phobl Ifanc

Ewch i'n tudalennau Plant a Phobl Ifanc i ddysgu mwy am Hawliau Plant, Cymru Ifanc, a phrosiectau eraill y gall Plant a Phobl Ifanc fod yn rhan ohonynt.

Gweithwy Proffesiynol

Ewch i'n tudalennau gweithwyr proffesiynol i gael gwybodaeth am ein gwaith, mynediad at adnoddau, y newyddion diweddaraf, ymgynghoriadau cyfredol ac i weld swyddi.

Aelodaeth

Mae aelodaeth o Plant yng Nghymru yn agored i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwella bywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Adroddiad Cyflwr Hawliau Merched 2020

Mae Plan International UK wedi cyhoeddi eu hadroddiad terfynol ar-lein, dan y teitl Adroddiad Cyflwr Hawliau Merched 2020.

Datganiad Ysgrifenedig - Plant digwmni sy’n ceisio lloches yng Nghymru

Ynghylch gweithgaredd cyfredol y Senedd yng nghyswllt Cymal 37 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ac adfer teuluoedd yn achos plant digwmni sy’n ceisio ailymuno â’u teuluoedd yn y Deyrnas Unedig.

Mynediad i Brifysgol

Bu cynnydd o 2.6% yn y bobl ifanc o Gymru sy’n ymrestru mewn prifysgolion yn y Deyrnas Unedig a chynnydd o 9.2% yn yr ôl-raddedigion o Gymru, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch

Dadl Cam 3 ar y Mesur Plant

Ar 21 Ionawr 2020, pasiwyd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yng ngham 3 gan y Senedd.

Membership Membership

Gweld Swyddi

Yn Plant yng Nghymru, rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n angerddol ynghylch cyfleoedd i weithio yn y sector. Os ydych chi’n un o’r rheiny, edrychwch i weld beth sydd ar gael.

Gweld Swyddi

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf

Cyfrannu nawr

Mae angen cyllid arnom ni i’n helpu i fod yn rym pwerus ac effeithiol dros newid ym mywydau plant

Gwneud cyfraniad

Membership

Cadw mewn cysylltiad â ni

Gall Plant yng Nghymru ddarparu gwybodaeth ebost am faterion cyfoes, ymgynghoriadau, cynadleddau, hyfforddiant a llawer mwy.

Gadewch i ni siarad