Gwneud gwahaniaeth

Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Rydym yn gorff aelodaeth, ac mae ein haelodau'n deillio o'r sectorau gwirfoddol, statudol a phroffesiynol.

Plant a Phobl Ifanc

Ewch i'n tudalennau Plant a Phobl Ifanc i ddysgu mwy am Hawliau Plant, Cymru Ifanc, a phrosiectau eraill y gall Plant a Phobl Ifanc fod yn rhan ohonynt.

Gweithwyr Proffesiynol

Ewch i'n tudalennau gweithwyr proffesiynol i gael gwybodaeth am ein gwaith, mynediad at adnoddau, y newyddion diweddaraf, ymgynghoriadau cyfredol ac i weld swyddi.

Aelodaeth

Mae aelodaeth o Plant yng Nghymru yn agored i unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwella bywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Chwarae Rhan: Mae Calendr Cymru Ifanc yn awr yn Fyw!

Cyflwr y Sector Magu Plant a Chymorth i Deuluoedd 2024

Ymuno â’r Rhwydwaith Hawliau Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (CREYN)

Membership Membership

Gweld Swyddi

Yn Plant yng Nghymru, rydyn ni’n chwilio am bobl sy’n angerddol ynghylch cyfleoedd i weithio yn y sector. Os ydych chi’n un o’r rheiny, edrychwch i weld beth sydd ar gael.

Gweld Swyddi

Cyfrannu nawr

Mae angen cyllid arnom ni i’n helpu i fod yn rym pwerus ac effeithiol dros newid ym mywydau plant

Gwneud cyfraniad

Membership

Cadw mewn cysylltiad â ni

Gall Plant yng Nghymru ddarparu gwybodaeth ebost am faterion cyfoes, ymgynghoriadau, cynadleddau, hyfforddiant a llawer mwy.

Gadewch i ni siarad