A A English | Cymraeg

Newyddion diweddaraf

10.12.20

Mae Grŵp Monitro CCUHP Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar gyfer y Cenhedloedd Unedig, yn amlygu’r blaenoriaethau o ran hawliau plant yng Nghymru

Eleni nodwyd dechrau’r daith tuag at yr archwiliad nesaf o gynnydd y llywodraeth wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau...

09.12.20

GWEITHREDU DROS BLANT YN LANSIO GWASANAETH TRAFOD DWYIEITHOG AR GYFER RHIENI YNG NGHYMRU

Parent Talk Cymru yn lansio gyda chymorth 1:1 ar gael i rieni yn Gymraeg Mae Gweithredu dros Blan...

26.11.20

NYAS Cymru yn lansio Adroddiad newydd….Methu’r Pwynt

Bob blwyddyn yng Nghymru mae dros 10,000 digwyddiad o blant a phobl ifanc coll yn cael eu hadrodd i'...