Cadwch Mewn Cysylltiad

Gall Plant yng Nghymru anfon gwybodaeth e-bost atoch chi am faterion cyfredol, ymgynghoriadau, cynadleddau, hyfforddiant a llawer mwy. I wneud hyn, mae arnon ni angen eich caniatâd. Mae ond angen llewni pob adran y ffurflen a dewis yr wybodaeth hoffech chi ei derbyn.
Cadwch Mewn Cysylltiad

Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata ac, ar unrhyw adeg, gallwch newid eich dewisiadau neu ofyn i ni roi’r gorau i anfon gwybodaeth atoch.  Byddwn bob amser yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol ac yn ei phrosesu mewn modd cyfreithlon, teg a thryloyw.  Byddwn ni dim ond yn anfon gwybodaeth rydych wedi gofyn amdani.

I ddysgu mwy am beth wnawn gyda’ch gwybodaeth, gweler ein Polisi Preifatrwydd​​​​​.

Personal details

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Areas of Intrest

Which specific areas would you like us to contact you about? Please tick all that apply.