Cadwch Mewn Cysylltiad

Gall Plant yng Nghymru anfon gwybodaeth e-bost atoch chi am faterion cyfredol, ymgynghoriadau, cynadleddau, hyfforddiant a llawer mwy. I wneud hyn, mae arnon ni angen eich caniatâd. Mae ond angen llewni pob adran y ffurflen a dewis yr wybodaeth hoffech chi ei derbyn.
Cadwch Mewn Cysylltiad

Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata ac, ar unrhyw adeg, gallwch newid eich dewisiadau neu ofyn i ni roi’r gorau i anfon gwybodaeth atoch.  Byddwn bob amser yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol ac yn ei phrosesu mewn modd cyfreithlon, teg a thryloyw.  Byddwn ni dim ond yn anfon gwybodaeth rydych wedi gofyn amdani.

I ddysgu mwy am beth wnawn gyda’ch gwybodaeth, gweler ein Polisi Preifatrwydd​​​​​.

Personal details

Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required
Required

Areas of Intrest

Which specific areas would you like us to contact you about? Please tick all that apply.