Cyfrannu nawr

Rydyn ni’n gofyn am eich help i wneud gwahaniaeth i fywydau plant yng Nghymru

Mae angen cyllid arnom ni i’n helpu i fod yn rym pwerus ac effeithiol dros newid ym mywydau plant. Bydd unrhyw arian y gallwch chi ei gyfrannu yn ein galluogi i barhau i ddylanwadu ar y penderfyniadau polisi sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, ac i ledaenu gwybodaeth ac adnoddau hanfodol trwy ein Fforymau a’n Rhwydweithiau. Byddwch hefyd yn ein helpu i greu mwy o gyfleoedd i weithio gyda phlant a phobl ifanc eu hunain, fel eu bod nhw’n gallu chwarae rhan weithredol yn y gwaith o nodi pryderon a’n helpu i ddatblygu atebion ymarferol.

 

Cyfrannu nawr

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cyfraniad, cysylltwch â:

Stephanie Garbutt
Rheolwr Cyllid a Gweithrediadau
Plant yng Nghymru
Tel: 029 2034 2434