Diogelu

Os ydych chi’n pryderu am blentyn neu berson ifanc yn eich teulu neu eich cymuned, gallwch chi ffonio 101 i roi gwybod am unrhyw faterion. Os ydych chi’n pryderu bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol o ddioddef niwed, ffoniwch 999 os gwelwch yn dda.

Os hoffech chi roi gwybod am bryder diogelu ynghylch plentyn neu berson ifanc, gallwch chi gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal. Mae’r wybodaeth gyswllt ar gael trwy’r byrddau diogelu lleol:

 

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro

Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Diogelu plant ac oedolion

Cwm Taf Morgannwg Bwrdd Diogelu

Diogelu Gwent

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Byrddau Diogelu Bae’r Gorllewin

Os bydd angen hyfforddiant diogelu arnoch chi neu eich cydweithwyr, cliciwch isod i weld yr ystod eang o gyrsiau diogelu sy’n cael eu darparu gan Plant yng Nghymru

Gweld ein cyrsiau