Rhwydwaith Ymchwil Plant

Cysylltwch

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rachel Beddoe, Swyddog Ymchwil a Gwybodaeth am Bolisi​​

rachel.beddoe@childreninwales.org.uk

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Plant yn fforwm ar gyfer trafod y datblygiadau ymchwil diweddaraf mewn perthynas â materion plant. Mae'r rhwydwaith yn darparu cyfleoedd i gydweithio, rhannu ymarfer a thrafod meysydd sydd o ddiddordeb cyffredin neu a rennir ym maes polisi ac ymchwil plant. Caiff y rhwydwaith ei gydlynu a'i reoli o ddydd i ddydd gan Plant yng Nghymru.

Aelodaeth grŵp

Mae aelodau'r grŵp yn cynnwys academyddion prifysgol, a chyrff statudol a thrydydd sector sydd â diddordeb mewn ymchwil plant.