Cymru Ifanc

Cymru Ifanc yw menter gyfranogiad Plant yng Nghymru, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, ac sy’n ymwneud â gwrando ar bobl ifanc a grymuso’u lleisiau. Mae ein gwaith yn seiliedig ar syniadau rhannu, hysbysu a newid.

YW Logo Full Colour.svg

Y nod yw sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfleoedd i godi materion sy’n bwysig iddyn nhw, ac i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gan y bobl sy’n gwneud penderfyniadau, swyddogion polisi, swyddogion Llywodraeth Cymru a Gweinidogion.

Mae gwaith Cymru Ifanc wedi’i seilio ar CCUHP a Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc,

 

‘Cael Llais – Cael Dewis.’

I gael rhagor o wybodaeth am waith Cymru Ifanc, e-bostiwch: young.wales@childreninwales.org.uk 

HAWLIAU PLANT

DARGANFOD BETH
YW EICH HAWLIAU

DARGANFOD MWY

Children’s Rights.png

SAFONAU CYFRANOGIAD CENEDLAETHOL

DYSGU MWY
SAFONAU CYFRANOGIAD CENEDLAETHOL

DARGANFOD MWY

participation standards - large.png

ASTUDIAETH ACHOS

CYFARFODYDD CYMRU IFANC A GWEINIDOGION

DARGANFOD MWY

Young Wales Ministerial Meetings.jpg

BWRDD PROSIECT CYMRU IFANC

CYFARFOD Y BWRDD PROSIECT

DARGANFOD MWY

Our Projects.jpg

STAFF

CWRDD Â’N TÎM

DARGANFOD MWY

Mee the Team.jpg