cymru ifanc young wales

PLANT A PHOBL IFANC

 

Children and young people

CYMRU IFANC

RYDYM YN GWRANDO I BOBL IFANC AC YN GRYMUSO EU LLEISIAU

DARGANFOD MWY

CWIS RHYNGWEITHIOL

RHOWCH GYNNIG AR EIN CWIS

DYSGY MWY

CYFLE I YMUNO

DEFNYDDIWCH EICH LLAIS AR FATERION SY'N BWYSIG I CHI

DARGANFOD MWY

ADNODDAU

POPETH BYDD ANGEN I CHI WYBOD

DARGANFOD MWY

SWYDDI GWAG AR HYN O BRYD

YDYCH CHI’N CHWILIO AM GYFLE NEWYDD?

NEWYDDION

CAEL YR WYBODAETH DDIWEDDARAF
GENNYM NI

DARGANFOD MWY