Hyfforddiant a Digwyddiadau

Mae Plant yng Nghymru yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddi amlddisgyblaeth o ansawdd uchel a’r nod yw hyrwyddo dull gweithredu integredig ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y sector statudol, y sector annibynnol a’r trydydd sector.
Hyfforddiant a Digwyddiadau

Helpu chi i gyrraedd eich Potensial Llawn Mae Plant yng Nghymru yn enwog fel un o'r darparwyr dysgu a hyfforddiant a ffefrir - rydym yn arbenigwyr mewn darparu digwyddiadau amlddisgyblaethol a chyrsiau hyfforddi o ansawdd rhagorol i'r rhai sy'n gweithio yn y sectorau statudol, y trydydd sector ac yn annibynnol. Ein nod yw rhoi'r offer a'r wybodaeth sydd eu hangen ar ein dysgwyr i fod yn llwyddiannus. Rydym yn darparu addysg o ansawdd uchel, rydym yn hyrwyddo dysgu gydol oes ac ymagwedd integredig. Er mwyn gwneud hyn rydym yn defnyddio arbenigedd ein tîm staff hynod wybodus, ynghyd â rhwydwaith o bartneriaethau cyswllt a sefydliadau arbenigol lleol a chenedlaethol i sicrhau bod popeth yn cyfateb i anghenion pob dysgwr unigol. Gallwn ddarparu hyfforddiant 'wyneb yn wyneb' mewn lleoliad o'ch dewis, neu ddigwyddiadau a chyrsiau hyfforddi rhithwir a arweinir gan hyfforddwyr gan ddefnyddio llwyfannau amrywiol ac offer ar-lein i greu cyfleoedd dysgu rhyngweithiol deniadol. Ein nod yw darparu cyrsiau sy'n ymarferol, yn gyfeillgar, yn ysbrydoledig, ac sy'n adlewyrchu cyd-destun deddfwriaethol a pholisi Cymru.

Rydyn ni’n defnyddio platfformau amrywiol i ddarparu cyrsiau hyfforddiant byw ar-lein sy’n ymarferol, yn gyfeillgar, yn ysbrydoli, yn targedu pobl sy’n gweithio yng Nghymru ac yn adlewyrchu’r cyd-destun polisi a deddfwriaeth yng Nghymru.

Mae ein cyrsiau’n defnyddio adnoddau ein tîm o staff arbenigol, a rhwydwaith cenedlaethol o unigolion a sefydliadau arbenigol. 

 

Parhau Â’ch Dysgu Ar-lein

Mae pandemig Covid-19 yn golygu bod Plant yng Nghymru wedi ymrwymo, yn fwy nag erioed, i sicrhau bod eich anghenion hyfforddi yn cael eu bodloni. Rydyn ni’n parhau i dderbyn ymholiadau ac archebion ar gyfer hyfforddiant agored a hyfforddiant wedi’i deilwra.

Hyfforddiant Agored

Mae Plant yng Nghymru yn cynnig rhaglen amrywiol o gyrsiau hyfforddiant agored sy’n cael ei datblygu a’i diweddaru’n barhaus.

 

Hyfforddiant wedi’i Deilwra

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’n cyrsiau hyfforddi yn benodol ar gyfer eich sefydliad chi, neu gomisiynu hyfforddiant wedi’i deilwra, gall Plant yng Nghymru drefnu hynny i chi.

 

Hyfforddiant wedi’i Achredu

Mae Plant yng Nghymru yn cynnig cyrsiau hyfforddiant wedi’u hachredu, ac Agored Cymru yw ein corff dyfarnu.

 

Adborth Hyfforddi

The training was delivered well via teams, well done in very challenging times!

YW, Flitshire

I found it all useful and how it was delivered by Mike. I especially liked the examples he gave.

IFSS Worker, Ceredigion

I work with teenage boys who think it’s cool to hang around in gangs and very often they find themselves in the wrong place and...

Plasmawr School

My thanks to Claire for her expert delivery of the course... 

Early Years Manager

Gwelwch yr holl adborth

Hyfforddiant Am Ddim

 

Darganfod mwy

Student writing on smart board

Digwyddiadau

Mae ein digwyddiadau yn dod yn fuan

events.jpg