Hyfforddiant wedi’i Deilwra

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’n cyrsiau hyfforddi yn benodol ar gyfer eich sefydliad chi, neu gomisiynu hyfforddiant wedi’i deilwra, gall Plant yng Nghymru drefnu hynny i chi.
Hyfforddiant wedi’i Deilwra

Mae modd teilwra cyrsiau, y cynnwys a’r amseriad, yn ôl eich gofynion penodol, a bydd Plant yng Nghymru yn darparu rhaglen unigryw, hyfforddwr arbenigol ac adnoddau i gefnogi eich datblygiad proffesiynol parhaus. Gall hyn fod yn ffordd gosteffeithiol o ddarparu pecyn hyfforddiant wedi’i deilwra i dîm cyfan o staff, mewn lle ac ar adeg sy’n ateb eu hanghenion orau.

Mae rhestr lawn o bynciau hyfforddiant i’w gweld ar ein platfform dysgu.

Gweld y cyrsiau sydd ar gael gennym ni

Dysgu mwy am y mathau o hyfforddiant gallwn ni eu darparu trwy edrych ar yr astudiaethau achos yma, neu trwy edrych ar ein hadborth hyfforddiant neu ein harchif hyfforddiant.

Os hoffech wneud ymholiad cwrs pwrpasol, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Os bydd angen cymorth arnoch chi, cysylltwch â 02920 342434 neu training@childreninwales.org.uk

Cyflwyno ffurflen ymholiad am hyfforddiant wedi'i deilwra