A A English | Cymraeg

Swyddi

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth am swyddi gwag sydd ar gael yn y sector plant yng Nghymru.  Mae’r swyddi gwag ar y dudalen hon yn cael eu dangos yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno i Plant yng Nghymru.

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Erioed wedi ystyried gweithio gyda phlant? Helpwch i siapio cenhedlaeth y dyfodol.
Ewch i Gofalwn.cymru i ddysgu mwy.
Rhanbarth: Wales
Dyddiad cau: Ongoing