Adeiladu Lleisiau

mewn Partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru - CBDC

Cysylltiadau

Kate Thomas, Rheolwr Prosiectau

Kate.Thomas@childreninwales.org.uk

Lisa Sanger, Swyddog Datblygu​​​

Lisa.Sanger@childreninwales.org.uk

Thema’r prosiect hwn yw llinyn arall o’n gwaith i alluogi Gweledigaeth Plant yng Nghymru yn “Adeiladu Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cyflawni eu holl hawliau”

Bydd o ddiddordeb i unrhyw sefydliadau neu unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ledled Cymru sydd am ymgysylltu, cynnwys, gwrando a gwerthfawrogi cyfranogiad a chyfranogiad plant a phobl ifanc yn eu gwaith.

Mae Plant yng Nghymru yn darparu gwybodaeth arbenigol a chyngor arfer gorau i CBDC ar ein model cymru ifanc o ymgysylltu â phobl ifanc a dull gweithredu sy’n cael ei arwain gan hawliau wrth i CBDC gychwyn ar eu taith eu hunain o ymgysylltu â phobl ifanc drwy greu Cyngor Ieuenctid Cymru yn unol â’u blaenoriaethau strategol yn llinell gyda PAWB Hafan | PAWB Cymru.

Nod y prosiect fydd creu partneriaeth gadarnhaol rhwng CBDC ac Plant yng Nghymru lle bydd Plant yng Nghymru yn gallu cynnig cyngor ac arweiniad proffesiynol wrth gymhwyso model ymgysylltu ieuenctid llwyddiannus Plant yng Nghymru, er mwyn galluogi cyngor ieuenctid CBDC a strwythurau pellach i fod yn gwbl gynhwysol ac yn cael eu cyflawni yn unol â ymagwedd hawliau cyfranogol.

Bydd y ffocws ar gynnwys pobl ifanc o gefndiroedd amrywiol ledled Cymru i leisio'u barn a rhoi'r cyfle iddynt gael eu huwchsgilio ac ennill achrediad a dysgu sy'n addas ar eu cyfer.

Mae CBDC yn gobeithio defnyddio’r dysgu a’r canllawiau hyn i alluogi’r cyngor ieuenctid i fod yn brofiad effeithiol a chadarnhaol i bobl ifanc lle gallant yn y dyfodol raeadru’r model hwn ar lefel ranbarthol a lleol mewn pêl-droed llawr gwlad.

Os oes gennych ddiddordeb yn y gwaith hwn neu os hoffech ystyried sut y gallwn gefnogi eich sefydliad i ddatblygu ymagwedd hawliau cyfranogol at gynnwys plant a phobl ifanc, cysylltwch â 

Kate Thomas, Rheolwr Prosiectau neu Lisa Sanger,  Swyddog Datblygu

Partneriaid Gweithio/Proffesiynol – Cymdeithas Bêl-droed Cymru  Gwefan Swyddogol Cymdeithas Bêl-droed Cymru - CBDC

Wedi'i ariannu gan: 

WCVA logo.jpg