Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant (ECPN) Cymru

Cysylltwch

Karen McFarlane, Uwch Swyddog Polisi

karen.mcfarlane@childreninwales.org.uk

Mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant (ECPN) Cymru yn glymblaid o sefydliadau sy’n canolbwyntio ar ddileu tlodi plant yng Nghymru, wedi’i gydlynu a’i reoli o ddydd i ddydd gan Plant yng Nghymru. Mae ei Grŵp Llywio yn cynnwys cynrychiolaeth o bob rhan o’r sectorau gwirfoddol a statudol, ac mae gan y rhwydwaith ehangach dros 1000 o aelodau cynorthwyol o drawstoriad eang o asiantaethau.

Mae Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant Cymru yn cael ei gydlynu gan Plant yng Nghymru

Mae aelodau’r Grŵp Llywio yn cynnwys:

 • Gweithredu dros Blant

 • Barnardo’s Cymru

 • Plant yng Nghymru

 • Grŵp Gweithredu Tlodi Plant

 • Cyngor ar Bopeth

 • Homestart Cymru

 • Gweithredu Cenedlaethol ar Ynni Cymru

 • Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol

 • NSPCC Cymru

 • Oxfam

 • Achub y Plant Cymru

 • Shelter Cymru

 • Cymdeithas y Plant

 • Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru

 • Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

 • Ymddiriedolaeth Trussel

 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sylwedyddion:

 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cyngres Undebau Llafur Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru