Ymwneud yn fwy â Gofal Cymdeithasol

Rhwng 2016 a 2020, cyflwynodd Plant yng Nghymru brosiect oedd â thri maes blaenoriaeth thematig, a ariannwyd trwy Grant Llywodraeth Cymru i’r Trydydd Sector ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy.  Er i’r prosiect hwn ddod i ben ym mis Mawrth 2020, mae llawer o’r allbynnau a’r adnoddau a ddatblygwyd gan dîm y prosiect yn ddefnyddiol o hyd i’r rhai sy’n gweithio gyda phlant agored i niwed

Y tri maes blaenoriaeth thematig oedd:

  • Plant sydd â phrofiad o ofal
  • Plant anabl
  • Gofal gan berthynas

Adnoddau Pellach