Ar 21 Ionawr 2020, pasiwyd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yng ngham 3 gan y Senedd. Mae hyn yn golygu bod cynlluniau i ddileu “cosb resymol” fel amddiffyniad am smacio neu ymosod ar blant yng Nghymru yn symud gam yn nes. Daeth y drafodaeth i ben gydag un set o newidiadau yn unig, a hynny ar y gofynion adrodd a awgrymir yn y Bil.

Mae’r ACau, felly, wedi pleidleisio i gefnogi Cam 3, cam cyn-derfynol y bil. Bydd y bil yn dychwelyd i’r cynulliad am y tro olaf yr wythnos nesaf, ac os caiff ei basio, bydd y gyfraith newydd yn dod i rym yn 2022.