Mae’r coronafeirws yn bryder i bob un ohonom. Ond ar ben hyn, mae yna dwyllwyr a sgamwyr sydd am fanteisio ar ein hofnau a dwyn ein harian.  Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd i helpu i amddiffyn eich hun rhag troseddau coronafirws.  Gwelwch y daflen yma. Coronavirus crime – WG leaflet – Cym