Mae Plant yng Ngymru am roi cyfle i rhieni rannu eich barn a’ch adborth a mynegi barn ar nifer o bynciau sy’n bwysig i rieni.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Rhoi adborth ar y gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn
  • Nodi materion lleol
  • Cyfrannu awgrymiadau ar gyfer datblygu a gwella gwasanaethau

Crëwyd arolwg rhianta Plant yng Nghymru i gasglu'r meddyliau a'r safbwyntiau hynny, felly gellir rhoi cymorth i rieni i ddweud eu dweud yn yr hyn sydd ei angen ar eu plentyn/plant, yn lleol ac yn genedlaethol.

Dylai’r arolwg gymryd 5 – 10 munud i’w gwblhau.

I gael gwybod mwy, anfonwch e-bost at Anna Westall ar Anna.Westall@childreninwales.org.uk