Mae Gŵyl Trawsnewid yn ddathliad 3 diwrnod o’n Arddangosfa Trawsnewid, sy’n arddangos hanes, diwylliant a gwaith celf LGBTQ+ Cymru.

23–24 a 30–31 Gorffennaf 2022  |  Pris Am Ddim  |  Addasrwydd Pawb

Bydd yr ŵyl yn cynnwys gweithdai creadigol a sgyrsiau a gynhelir gan bobl ifanc LGBTQ+, sy’n rhan o brosiect Trawsnewid. Bydd y rhain yn amlygu’r themâu a’r arferion celf sy’n cael eu harddangos yn yr arddangosfa.

Croeso i bawb!

Cliciwch yma i weld pa weithdai creadigol, sgyrsiau a llawer mwy sy'n cael eu cynnal.