Patrymau a Thueddiadau Marwolaethau Plant yng Nghymru, 2011-2020

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant
Ebrill 2022

Gweminar yn amlygu 10 mlynedd o’r Rhaglen Adolygu Marwolaethau Plant yng Nghymru gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn.

Am y digwyddiad hwn

Bydd yn cynnwys cyflwyniad o ganfyddiadau Adroddiad Patrymau a Thueddiadau 2011-2020.

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf (12.00-13.00)

Digwyddiad rhithwir MS Teams

Cofrestrwch drwy Eventbrite ar