Enwebwch rhywun ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2023

Rydyn ni angen eich help chi i ddod o hyd i enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant – gwobrau cenedlaethol Cymru.

Rydym yn edrych am enwebiadau yn y categori Person Ifanc.  Rhoddir y wobr hon i berson neu grŵp ifanc eithriadol hyd at 19 oed sy’n ysbrydoli mewn unrhyw faes yng Nghymru.

Dyma’ch cyfle chi i gydnabod y bobl ifanc arbennig sy’n gwneud Cymru’n wych!

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau 2023 yn cau ar 20 Hydref.

I enwebu, ewch i wefan Gwobrau Dewi Sant.