Eurochild

Eurochild

Eurochild yn sefydliad, tebyg i Blant yng Nghymru sy'n eiriol dros hawliau plant trwy ddylanwadu ar bolisïau'r Undeb Ewropeaidd trwy ymchwil a rhannu arfer da.  Eu nod yw creu byd lle gall plant a phobl ifanc dyfu i fyny yn iach, yn hapus ac yn hyderus, yn enwedig y rhai a allai fod dan anfantais.

Mae Cymru Ifanc yn helpu i gefnogi person ifanc o Gymru i gymryd rhan yng Nghyngor Eurochild & Phlant.  Mae aelodau o'r Cyngor yn cynnwys pobl ifanc o bob rhan o Ewrop ac mae ganddynt ran uniongyrchol yng ngwaith Eurochild, trwy amryw o ffyrdd.  I gael mwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan yma www.eurochild.org