Mae NYAS Cymru wedi rhyddhau adroddiad newydd ar safbwyntiau a phrofiadau plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal o bandemig Covid-19. Darllenwch yr adroddiad, yn Saesneg yn unig, yma:

NYAS Cymru Report on Care-experienced Young People and the Covid-19 pandemic – May.2020