Beth am ein helpu i ddathlu Diwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel 2021 heddiw a dal i fyny ar ddigwyddiad rhwydweithio a drefnodd Plant yng Nghymru yr wythnos diwethaf?  Cyflwynodd Mike Mainwaring, un o’n hyfforddwyr profiadol iawn sydd â phrofiad helaeth mewn hawliau a chyfranogiad plant, gyflwyniad yn canolbwyntio ar sut y gall defnydd plant a phobl ifanc o’r rhyngrwyd effeithio ar hawliau plant. Siaradodd yn fanwl am lond llaw o erthyglau allweddol y CCUHP a allai ymwneud â defnyddio’r rhyngrwyd, ac archwiliodd y cyfleoedd a’r bygythiadau y mae’r rhyngrwyd yn eu peri i blant a phobl ifanc.

Isod mae copi o gyflwyniad gwirioneddol Mike yn y digwyddiad, ynghyd â’r sleidiau Powerpoint a ddefnyddiodd a’r nodiadau adborth a gymerwyd yn rhai o’r ystafelloedd ymneilltuo (sy’n nodi llawer o’r materion a godwyd yn y digwyddiad).