Canllaw y Llywodraethwyr i Fynd i'r Afael ag Effaith Tlodi ar Addysg

Canllaw y Llywodraethwyr i Fynd i'r Afael ag Effaith Tlodi ar Addysg

Yn y weminar hon clywodd cynrychiolwyr gan Plant yng Nghymru am ei Canllawiau Pris Tlodi Disgyblion llwyddiannus sydd bellach wedi'u datblygu'n Ganllaw newydd i Llywodraethwyr Ysgolion.  Wedi'i ysgrifennu'n benodol ar gyfer Llywodraethwyr, mae'r canllaw hwn yn rhoi cipolwg ar bob un o bum maes allweddol y Canllawiau o safbwynt Llywodraethwr a hefyd yn edrych ar bolisïau'r ysgol, cyllid Llywodraeth Cymru a phrosiectau i fynd i'r afael â thlodi mewn ysgolion.  

"Roedd y cyflwynwyr yn 'nabod eu stwff' sy'n ei gwneud hi'n haws deall beth sydd angen i ni ei wneud fel ysgol"
 
"Gwesteion gwych gyda disgwyliadau realistig o'r hyn y gallwn ei wneud"
 
"Yn bendant yn rhannu gyda chyd-lywodraethwyr yn ein cyfarfod nesaf"