Argyfwng ar ôl Argyfwng - yr effaith ar fabanod, plant ifanc a theuluoedd

Argyfwng ar ôl Argyfwng - yr effaith ar fabanod, plant ifanc a theuluoedd

Yn y gweminar hwn clywodd cynrychiolwyr gan Sally Hogg, cyd-awdur yr adroddiad 'Casting Long Shadows', a rhannodd effaith barhaus pandemig COVID-19 ar fabanod, eu teuluoedd a'r gwasanaethau sy'n eu cefnogi.  Wedyn cyflwynodd y Grŵp Gweithredu Blynyddoedd Cynnar, sydd yn cael eu gydlynu gan Plant yng Nghymru, ar yr argyfwng costau byw a sut nawr, yn fwy nag erioed, mae babanod, plant ifanc eu teuluoedd a'r gweithwyr proffesiynol sy'n eu cefnogi angen help a chefnogaeth.

 

"Gweminar defnyddiol iawn, wir wedi dod â'r materion adref i mi, llawer o ddiolch."

"Cadwch i fyny'r gwaith da rydych chi'n ei wneud mewn amgylchedd heriol iawn."

"Diolch o galon am y gweminarau hyn maen nhw mor addysgiadol. Daliwch ati!"