Rôl Interniaeth: Prosiect Paratoi

Lleoliad

Caerdydd – gweithio ystwyth o’r cartref neu yn ein swyddfa

 

Oriau

7 - 14 awr yr wythnos

 

Yn Adrodd i’r

Swyddog Prosiect Paratoi

 

Taliad

 Cyflog byw y DU a thelir am gostau teithio

 

Dyddiad Cau

22nd November 2023
(9am)

 

Nod y Prosiect Paratoi yw grymuso pobl ifanc drwy ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth am eu hawliau a'u hawliadau wrth gynllunio i adael gofal. Agwedd allweddol ar y prosiect yw creu adnoddau sy'n canolbwyntio ar adeiladu gallu ariannol pobl ifanc, ynghyd â chyflwyno gweithdai cysylltiedig i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.

Meini prawf

· Grŵp oedran rhwng 18 a 22
· Profiad personol o ofal
· Ymwybyddiaeth o'r Prosiect Paratoi
· Am ymgysylltu â Voices from Care, Plant yng Nghymru neu sefydliadau tebyg
· Hyderus gyda phecynnau TG

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: sheree.kerton-jones@childreninwales.org.uk