Gwobr Jiwbilî i elusennau cenedlaethol sy’n gweithio gyda phobl ifanc - ceisiadau ar agor!

A ydych yn elusen genedlaethol sy’n gweithio i newid bywydau pobl ifanc sy’n 16-25 oed?

A yw gwirfoddolwyr yn chwarae rhan i sicrhau bod hyn yn digwydd?

Os felly, fe allech chi fod yn ar gyfer Gwobr Gwirfoddoli Jiwbilî Platinwm arbennig y Frenhines.

Mae hon yn wobr untro i goffáu’r Jiwbilî Platinwm ac 20 mlynedd ers dechrau Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol. Y diben yw cydnabod gwaith gwych gan elusennau cenedlaethol i rymuso pobl ifanc a darparu sgiliau a chyfleoedd iddynt.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma a gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17 Mehefin 2022.