Mae Plant yng Nghymru yn gofyn i ysgolion gyflwyno’u ffyrdd arloesol o addasu er mwyn sicrhau bod disgyblion o deuluoedd difreintiedig ac incwm isel yn cael help a chefnogaeth yn ystod Covid-19. Mae ysgolion eisoes wedi dangos tystiolaeth o’u hymroddiad a’u cydymdeimlad â dysgwyr ac mae llawer yn cael ei wneud yn barod. Cewch fynediad i’r alwad yma.  Mae’r alwad yn cael ei rhyddhau fel rhan o’r gwaith o amgylch y canllawiau a ddatblygwyd yn ddiweddar, Pris Tlodi Disgyblion, i ysgolion yng Nghymru. Mae’r canllawiau llawn i’w gweld ar wefan HWB addysg Llywodraeth Cymru: https://hwb.gov.wales/repository/resource/780da5bf-2216-476e-bba0-208fa18330e8/en