The Right Way: a children’s human rights approach to additional learning needs sets out how local authorities and health boards can fulfill duties of due regard to children’s human rights under the Additional Learning Needs and Education Tribunal Act 2018.

Gwneud Penderfyniadau Gyda'n Gilydd: Pecyn Cymorth Hygyrch ar Gyfranogiad

Mae adnoddau hefyd yn cynnwys pecyn cymorth cyfarnogiad hygyrch cam-wrth-gam dan arweiniad oedolion. Mae hwn yn nodi sut i gefnogi grŵp o blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn penderfyniadau ynghylch sut i wella gwasanaeth.  Mae hwn yn becyn cymorth hygyrch, wedi’i gynllunio i’w ddefnyddio gyda phob plentyn, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Pecyn Cymorth Cyfarnogiad Hygyrch

Dewch o hyd i’r holl adnoddau yma. Mae’r Comisiynydd hefyd yn croesawu unrhyw astudiaethau achos newydd sy’n dangos sut rydych wedi defnyddio’r canllawiau neu’r adnoddau hyn i sicrhau hawliau dynol plant yn eich darpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.

Yr holl Adnoddau