Hwb Cyswllt Rhieni Cymru

Bywyd fel Rhiant yng Nghymru

Darluniad gweledol gan rieni a gofalwyr ar draws Cymru sy’n creu llun o fywyd rhiant.

 

Gwasanaethau cymorth i fagu plant yng Nghymru

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i rieni a gofalwyr ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.

Cymryd Rhan a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed

Edrychwch ar yr adnoddau rydyn ni wedi’u cynhyrchu ar y cyd i weld sut mae annog rhieni i leisio barn.

Rhieni a hawliau plant

Cyfle i ddysgu mwy am hawliau plant a pham mae lleisiau rhieni mor bwysig i sicrhau bod y rhain yn cael eu cyflawni.

Beth y mae Rhieni yng Nghymru yn ei ddweud wrthym

Darganfyddwch yn uniongyrchol gan Rieni ledled Cymru beth sydd ganddynt i'w ddweud ar amrywiaeth o bynciau

Hanesion a theithiau rhieni

Cyfle i wylio a chael eich ysbrydoli gan deithiau bywyd go iawn rhieni sydd wedi ymwneud â chyfranogiad rhieni