Mae tîm o Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd (CSESP) ac Ysgol Reolaeth Caerdydd, dan arweiniad Dr Susan Davis a Chantelle Haughton, Uwch Ddarlithwyr mewn CSESP wedi llwyddo i sicrhau contract ymchwil gan Lywodraeth Cymru i werthuso ‘Recriwtio Lleiafrifoedd Ethnig i ITE a’r proffesiwn Addysgu yng Nghymru.  Bydd y prosiect pwysig hwn, a fydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth 2021, hefyd yn sefydlu canfyddiadau o athrawon o leiafrifoedd ethnig sy’n gwasanaethu am eu dilyniant gyrfa parhaus a bydd yn ennyn diddordeb dysgwyr 14+ oed i gael dealltwriaeth o’u barn am addysgu fel gyrfa bosibl, gan lywio’r newidiadau sydd eu hangen i gynyddu’r broses o recriwtio myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i’r proffesiwn addysgu.  Gallwch gyrchu rhai ffeithluniau yma: BAME Recruitment and Retention into Teaching Welsh