Cylchgrawn yr Haf 2023 ar gael i'w lawrlwytho

Mae cylchgrawn yr Haf Plant yng Nghymru yn barod i'n holl aelodau lawrlwytho a darllen.
Y thema oedd Y system ADY newydd: cefnogi plant a theuluoedd o AAA i ADY. 

Hoffem ddiolch i'n holl aelodau a gyfrannodd.  Gobeithio y byddwch chi'n ei fwynhau!

CIW Magazine / Cylchgrawn Plant yng Nghymru | Children in Wales (childreninwalesmembership.org.uk)

Os nad ydych yn aelod, ond os hoffech wybod mwy am y cynllun gwych rydym yn ei gynnig a chael mynediad at gyhoeddiadau fel ein cylchgrawn chwarterol, darllenwch fwy yma:

Membership Benefits / Manteision Aelodaeth | Children in Wales (childreninwalesmembership.org.uk)

Ar gyfer y ddau rifynnau nesaf byddwn yn canolbwyntio ar ddathlu pen-blwydd Plant yng Nghymru yn 30 ac, yn benodol, dathliad o hawliau plant yng Nghymru hyd yma.  Byddem yn falch iawn o glywed gennych ar gyfer y ddau rifyn, felly darllenwch fwy am hyn yn cylchgrawn yr Haf ac ebostiwch louise.oneill@childreninwales.org.uk i gadw eich lle. 

magazine.jpg