Tlodi plant yn eich ardal

Ddechrau Gorffennaf 2022 rhyddhaodd y Glymblaid Dileu Tlodi Plant a’r Ganolfan Ymchwil i Bolisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Loughborough ymchwil newydd yn dangos realiti tlodi plant yn y DU.

Cyfraddau tlodi plant lleol, Ar ôl Costau Tai

Chwiliwch am dlodi plant yn eich etholaeth neu awdurdod lleol yma.