Ffocws yr arolwg hwn gan Plant yng Nghymru yw sicrhau cipolwg ar sut mae ein haelod-sefydliadau wedi ymateb i effeithiau COVID-19, a’u gallu i barhau i ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydyn ni hefyd am sicrhau dealltwriaeth o’r dulliau a’r strategaethau a fabwysiadwyd ar hyd y pandemig, a sut mae defnyddwyr gwasanaeth wedi ymateb i’r dulliau/strategaethau newydd hyn. Ymhellach, rydyn ni’n gobeithio dod i ddeall unrhyw heriau/rwystrau parhaus cysylltiedig ag effeithiau COVID-19 y mae ein haelodau-sefydliadau yn eu hwynebu ar hyn o bryd, a sut gellid eu cefnogi’n well, ac yn olaf, a allai Plant yng Nghymru chwarae rhan wrth hwyluso’r gefnogaeth honno.

Bydd yr arolwg yn fyw ar Dydd Llun, Ionawr 24ain.
Cliciwch YMA i gael mynediad