Development Officer (Participation)

Location

Cardiff / Homeworking

 

Hours

28 

 

Contract

12 month fixed term

 

Salary

£32,878 pro rata

 

Closing Date

16 November 2021

 

An exciting opportunity has arisen to join the Young Wales team, to develop and implement the Children in Wales’ policy and public education work. The successful candidate will enable children and young people to participate effectively and have their views heard. If you would like any further information please contact Tegan.Waites@childreninwales.org.uk

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o'r tîm Cymru Ifanc, yn datblygu ac yn gweithredu gwaith addysg cyhoeddus a pholisi Plant yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn galluogi plant a phobl ifanc i gyfranogi'n effeithiol a sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed. Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tegan.Waites@childreninwales.org.uk