ProMo-Cymru is pleased to announce that they have been awarded the contract to run the Meic helpline service, commissioned by Welsh Government for up to £2.3 million pounds. Based on review, the service will continue to run for another five years.

Mae Meic yn llinell gymorth wedi ei sefydlu ar hawliau yn targedu plant a phobl ifanc dan 25 yng Nghymru. Mae ProMo wedi bod yn cynnal y gwasanaeth ers 2009, yn darparu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ddwyieithog yn ddienw, cyfrinachol ac am ddim 365 diwrnod y flwyddyn. Mae Eiriolwyr Gynghorwyr y Llinell Gymorth ar gael rhwng 8yb a hanner nos bob dydd ar y ffôn, neges testun neu negeseuo sydyn.

Mae Meic yn rhywun ar eu hochr nhw, yn darparu gofod diogel gellir dibynnu arno. Rydym yn galluogi plant a phobl ifanc i fynegi barn, dymuniadau a theimladau a’u cefnogi i sicrhau bod rhywun yn gwrando, yn clywed ac yn gweithredu.

MEIC Banner.gif