A A English | Cymraeg

Datganiad Ysgrifenedig – Pam yr ydych yn gofalu? – Ymchwil i recriwtio Gofalwyr Maeth, 23/05/13 [C]

Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, wedi gwneud datganiad am ymchwil newydd sy’n cael ei chomisiynu i’r hyn sy’n ysgogi gofalwyr maeth yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno hybu sefydlogrwydd mewn lleoliadau gofal maeth, ac wedi sefydlu mesurau fel lwfans cynhaliaeth gofynnol am faethu, gweithlyfr ymsefydlu, ac adnoddau a chanllawiau hyfforddiant. Nod yr ymchwil newydd, a gaiff ei chynnal gan Rwydwaith Maethu Cymru, fydd gwella recriwtio a chadw gofalwyr maeth.

Mae’r datganiad llawn ar gael i’w weld ar wefan Llywodraeth Cymru.