A A English | Cymraeg

Cynghorau Gwirfoddol Sirol

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

36/38 Stryd Fawr Hwlffordd Sir Benfro SA61 2DA Ffôn: 01437…


Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful89-90 High Street, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UH Ffôn: 01685 353900Ffacs: 01685 353909 E-bost: enquiries@vamt.net Gwefan: http://www.vamt.net/  


Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Fflint

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y FflintCorlan, Parc Busnes yr Wyddgrug,Ffordd Wrecsam,Yr Wyddgrug, Sir y FflintCH7 1XP Ffôn: 01352 744000 E-bost: info@flvc.org.uk Website: http://www.flvc.org.uk/index.htm


Ceredigion: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol

Bryndulais67 Stryd y BontLlanbedr Pont SteffanceredigionFfôn: 01570 423232E-bost: gen@cavo.org.uk Gwefan: http://www.cavo.org.uk/


Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Canolfan Naylor LeylandStryd y FfynnonRhuthunLL15 1AFFfôn: 01824 702441 Ffacs: 01824 705412Gwefan: www.dvsc.co.uk


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-Bont ar Ogwr112-113 Stryd MasnacholMaestegCF34 9DL Ffôn :01656 810400 E-bost: bavo@bavo.org.uk    Gwefan: www.bavo.org.uk


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Prif swyddfa – Newport: Ty DerwenHeol yr EglwysCasnewyddNP19 7EJ Ffôn: 01633 241583Gwefan: www.gavowales.org.uk


Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)Llawr GwaelodTŷ Brunel 2 Heol FitzalanCaerdyddCF24 0EB Ffôn: (029) 2048 5722Facs: (029) 2046 4196E-bost: enquiries@c3sc.org.ukGwefan: http://www.c3sc.org.uk


Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy

8 Riviere’s AvenueBae ColwynLL29 7DPFfôn: 01492 534091Fax: 01492 535397 E-bost: info@cvsc.org.uk Gwefan: http://www.cvsc.org.uk/


Mantell Gwynedd

23-25 Y Bont Bridd CaernarfonGwynedd LL55 1ABFfon: 01286 672626 Ffacs: 01286 678430 E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com Gwefan: http://www.mantellgwynedd.com/