Swyddog Datblygu Cyfranogiad

Lleoliad

Caerdydd – gweithio’n ystwyth gartref neu yn y swyddfa

 

Oriau Gwaith

21

 

Contract

Cyfnod penodol – 12 mis

 

Graddfa Gyflog

£32,878 pro rata

 

ganol dydd

20 Ebrill 2022

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o'r tîm Cymru Ifanc, yn datblygu ac yn gweithredu gwaith addysg cyhoeddus a pholisi Plant yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn galluogi plant a phobl ifanc i gyfranogi'n effeithiol a sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed. Os hoffech chi ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tegan.Waites@childreninwales.org.uk