A A English | Cymraeg

Hysbysebu swydd

Gall aelodau Plant yng Nghymru hysbysebu swydd ar y wefan hon AM DDIM.  I hysbysebu swydd llenwch y ffurflen isod gan gynnwys eich rhif aelodaeth a byddwn yn ychwanegu’r swydd at y wefan.  Os nad ydych yn aelod a dymunwch hysbysebu swydd yna cynhwyswch gyfeiriad anfoneb ar y ffurflen a byddwn yn eich anfonebu am £50 i hysbysebu’ch swydd.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost atom ni yn  info@childreninwales.org.uk.

  • Os ydych rhowch eich rhif aelodaeth

  • Os nad ydych chi’n aelod o Plant yng Nghymru bydd tâl o £50 yn cael ei godi arnoch chi i hysbysebu’ch swydd. Darparwch gyfeiriad y gallwn ni anfon eich anfoneb ato.
  • Rhowch fanylion y swydd isod:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.