A A English | Cymraeg

Barn Gofalwyr Ifanc

02.06.14


Barn Gofalwyr Ifanc

Plant yng Nghymru a gomisiynodd y fideo hwn i roi llais i Ofalwyr Ifanc ledled Cymru ac i godi ymwybyddiaeth o’r materion maent yn dal i’w hwynebu ym meysydd addysg, iechyd a chyda gwasanaethau cymdeithasol.  Mae’r ffilm a gafodd ei chreu wedi cael ei dangos i Weinidogion yn Llywodraeth Cymru.


Barn Gofalwyr Ifanc