A A English | Cymraeg

Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol: Canllaw ar gyfer Nyrsys Arbenigol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal

01.02.19


Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol: Canllaw ar gyfer Nyrsys Arbenigol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae’r canllaw hwn wedi cael ei gynhyrchu ar y cyd gan Plant yng Nghymru a Nyrsys Plant sy’n Derbyn Gofal (PDG) Cymru. Mae’n cynnwys arweiniad i ymarfer ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, ac mae wedi’i fwriadu’n offeryn allweddol i gyfeirio ato ar gyfer nyrsys sy’n cefnogi anghenion iechyd plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal ledled Cymru.


Ymwneud yn Fwy â Gofal Cymdeithasol: Canllaw ar gyfer Nyrsys Arbenigol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal Cover