A A English | Cymraeg

Taflen Gofalwyr Ifanc

13.06.11


Taflen Gofalwyr Ifanc

Mae’r daflen hon yn cyd-fynd â fideo a gafodd ei gynhyrchu o ganlyniad i ymchwil gan Plant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Cafodd yr ymchwil ei chynnal i nodi anghenion cymorth penodol sydd gan ofalwyr ifanc wrth fanteisio ar amrediad o wasanaethau.


Taflen Gofalwyr Ifanc Cover