A A English | Cymraeg

Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu

16.07.18


Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu

Gall sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu fod yn her! Bydd y canllaw yma  yn rhoi awgrymiadau a syniadau ymarferol i chi ynghylch sut mae chwarae mwy o ran yn y dyfodol.


Sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn eich cyfarfod adolygu Cover