A A English | Cymraeg

Poster Sachau Clytiau

18.02.14


Poster Sachau Clytiau

Cafodd y poster hwn ei gynhyrchu gan Plant yng Nghymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain.  Mae’n cael ei ddefnyddio i amlygu’r peryglon i fabanod o fygu a thagu ar sachau clytiau.


Poster Sachau Clytiau Cover