A A English | Cymraeg

Gwenwyno nicotin

08.03.14


Gwenwyno nicotin

Mae’r adnodd hwn, a gynhyrchwyd gan Plant yng Nghymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynghori rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol am beryglon gwenwyno nicotin i blant o gynhyrchion fel gwm, clytiau nicotin ac e-sigarennau yn ogystal â chynhyrchion sigarennau.


Gwenwyno nicotin Cover