A A English | Cymraeg

Fideo Gofalwyr Ifanc

13.05.11


Fideo Gofalwyr Ifanc

Cynhyrchwyd y fideo hwn o ganlyniad i ymchwil gan Blant yng Nghymru gyda gofalwyr ifanc fel rhan o raglen Cyrraedd y Nod sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Amcan yr ymchwil oedd adnabod yr anghenion cymorth penodol sydd gan ofalwyr ifanc wrth gael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau.  Mae yna daflen i gyd-fynd â’r fideo.