A A English | Cymraeg

Digwyddiad Rhanbarthol Tlodi Plant, De Ddwyrain Cymru – 17 Hydref 2017

06.12.17


Digwyddiad Rhanbarthol Tlodi Plant, De Ddwyrain Cymru – 17 Hydref 2017

Cyflwyniadau
Yn dilyn ein cynhadledd Tlodi Plant lwyddiannus a gynhaliwyd ym mis Mehefin eleni, yn ddiweddar cynhaliodd Plant yng Nghymru ddigwyddiad i drafod a mynd ymlaen â rhai o’r themâu a godwyd yn sgil y Gynhadledd, fel gweithio mewn partneriaeth, ymgysylltu a chyfranogi, gan werthuso effaith a chynaliadwyedd.