A A English | Cymraeg

Cynhadledd Wythnos y Rhieni 2014

30.10.14


Cynhadledd Wythnos y Rhieni 2014

 

Thema cynhadledd Plant Yng Nghymru oedd cryfhau cyfraniad gwasanaethau cymorth rhianta at ymyriadau cynnar i gynorthwyo teuluoedd. Ystyriodd y cynadleddwyr negeseuon allweddol oddi wrth siaradwyr am ymchwil ymyrraeth gynnar, gan gynnwys prif egwyddorion a chynhwysion rhaglenni rhianta llwyddiannus.


Cynhadledd Wythnos y Rhieni 2014 Cover